Parempaa Elämää on MSD Finlandin terveyden ja hyvinvoinnin palvelu, johon on koottu tietoa kuluttajille, potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Rinnat

Aiheet

  • estrogeeni ja rinnat
  • rintasyöpä
  • vaihdevuosien hormonihoito ja rinnat

Estrogeeni ja rinnat

Estrogeenilla on todella suuri merkitys rintojen kehityksessä ja niiden toiminnan ylläpitämisessä koko elämän ajan. Ensimmäiset merkit rintojen kehityksestä alkavat näkyä, kun estrogeenia alkaa erittyä munasarjoista murrosiässä. Rasvaa alkaa kertyä sidekudokseen, ja rinnat kasvavat.

Sukukypsyysvuosien ajan kuukausittainen estrogeenin ja keltarauhashormonin vaihtelu vaikuttavat rintoihin. Kuukautiskierron alkupuolella munasarjoista erittyy estrogeenia, joka kasvattaa rintojen maitotiehyitä. Tämän jälkeen kierron loppupuolen aikana erittyvä keltarauhashormoni aiheuttaa maitorauhasten kasvua raskauden varalta. Useimmat naiset huomaavat, että juuri ennen kuukautisia rinnat suurenevat ja nännit muuttuvat herkemmiksi. He voivat myös havaita rintojen muuttuvan kyhmyisiksi, mikä on täysin normaalia. Jos raskaus ei ala, rinnat palautuvat normaalin kokoisiksi.

Menopaussin yhteydessä kaikkiin elimistön kudoksiin, myös rintoihin, kohdistuva estrogeenin vaikutus vähenee. Tämän seurauksena rintojen rauhaskudos pienenee, ja rintojen aiempi täyteläisyys ja joustavuus saattaa hävitä. Myös nännit saattavat pienentyä ja nänninpiha tummentua.

Rintasyöpä

Rintasyöpä on yleisin naisilla esiintyvä syöpä useimmissa länsimaissa, ja yksi tärkeimmistä naisia koskevista terveysriskeistä. Rintasyövän riskitekijöitä on useita, mm.: ikä, varhainen menarke eli kuukautisten alkaminen, myöhään tapahtunut menopaussi, myöhäinen raskaus tai ei lainkaan raskauksia, lihavuus, sairauden esiintyminen suvussa ja tupakointi.

Kaikkiin näihin nainen ei voi itse vaikuttaa, mutta varhaistoteaminen on tärkeintä mihin voi itse vaikuttaa. Mitä varhaisemmassa vaiheessa rintasyöpä todetaan ja hoidetaan, sen paremmat mahdollisuudet hoidon onnistumisessa on.

Mitä on tehtävissä?

Tutki itse rintasi säännöllisesti ja ota aina välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos havaitset kyhmyn tai muita muutoksia rinnoissasi. Osallistu mammografiaseulontoihin. Jos suvussasi on esiintynyt rintasyöpää, kysy lääkäriltä ylimääräisistä seulontatutkimuksista.

Vaihdevuosien hormonihoito ja rinnat

Vaihdevuosien hormonihoidoilla voi olla monia rintoihin kohdistuvia haittavaikutuksia, ja ne johtuvat sekä estrogeenista että keltarauhashormonista. Yksi yleisimmistä haittavaikutuksista on rintojen aristus. Erityisen herkkiä tälle vaivalle ovat mm. naiset, joilla on aiemmin ollut ajoittaista rintojen aristusta esim. kuukautiskiertoon liittyen.

Useimmiten rintojen aristus vähenee ajan kuluessa, estrogeeni- tai keltarauhashormoniannosta pienennettäessä tai lääketyyppiä vaihdettaessa. Merkittävä osa naisista pitää kuitenkin rintojen aristusta niin hankalana, että he lopettavat hormonihoidon kokonaan.

Vaihdevuosien hormonihoitoon liittyy hoidon kestosta riippuva kohonnut rintasyövän vaara. Vaaraa on syytä tarkastella erikseen sen mukaan, onko käytetty pelkkää estrogeeniä vai estrogeenin ja keltarauhashormonin yhdistelmää. Pelkkä estrogeenihoito ei näytä lisäävän rintasyöpäriskiä. On kuitenkin muistettava, että, jos naisella on kohtu tallella, estrogeenihoitoon tulee liittää keltarauhashormonihoito. Myöskään alle 3 vuoden pituiseen yhdistelmähoitoon ei näytä liittyvän lisää vaaraa. (Vaihdevuosien hormonihoitolausuma 26.11.04)

On kuitenkin tärkeää tietää, että rintasyöpäkuolleisuus on pienempi vaihdevuosien hormonihoidon käyttäjillä kuin hoitoa käyttämättömillä. Tätä saattaa selittää rintasyövän varhaisempi toteaminen vaihdevuosien hormonihoitoa käyttävien joukossa, jolloin rintasyöpä on heillä epätodennäköisemmin levinnyt rinnan ulkopuolelle. On myös mahdollista, että vaihdevuosien hormonihoitoa käyttävien rintasyöpä on kudostyypiltään "kiltimpi" kuin hoitoa käyttämättömien.

Rintasyöpäriskin suurenemista tulee punnita vaihdevuosien hormonihoidosta saatavia hyötyjä vasten. Henkilön tulee itse yhdessä lääkärin kanssa ratkaista, ovatko hormonihoidosta koituvat lyhyen ja pitkän aikavälin hyödyt mahdollisia riskejä tärkeämpiä juuri hänen kohdallaan, ja ratkaisussa tulee ottaa huomioon hänen esitietonsa ja suvussa esiintyvät taudit.

  

08-2015-NOND-1017146-0008