Parempaa Elämää on MSD Finlandin terveyden ja hyvinvoinnin palvelu, johon on koottu tietoa kuluttajille, potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Luusto

Aiheet

 • luuston terveys: perustietoa
 • osteoporoosi (luukato)

Luuston terveys: perustietoa

Terveet luut ovat vahvoja ja tiheitä kestääkseen valtavan päivittäisen kuormituksen. Niiden tiheys on lähinnä kalsiumin ansiota: 99 prosenttia elimistön kalsiumista on luustossa. Luu ei kuitenkaan ole staattista vaan elävää kudosta, ja se on itse asiassa elimistön toiminnallisimpia kudoksia. Vanhaa luukudosta hajoaa jatkuvasti (luun resorptio) ja uutta muodostuu tilalle, ja siksi runsaasti kalsiumia sisältävä ruoka on elintärkeää koko elämän ajan.

Teini-iässä luuta muodostuu enemmän kuin hajoaa, eli luuaines lisääntyy vauhdilla. Lisääntyminen hidastuu 20 - 30 vuotiaana, ja luuaineksen määrä on suurimmillaan noin 25 - 30 vuoden iässä. Tämän jälkeen vanhaa luuainesta alkaa hajota enemmän kuin uutta muodostuu, ja luuaineksen määrä vähenee hiljalleen koko lopun elämän ajan. Sekä miehet että naiset menettävät noin prosentin verran luuaineksestaan joka vuosi.

Naisilla on miehiä pienemmät luut, joten heillä on vähemmän luuta menetettävänä, ja lisäksi naisten luun häviäminen nopeutuu, kun menopaussista on kulunut vähintään viisi vuotta. Tällöin naisen luuaineksesta alkaa hävitä jopa 3 - 4 prosenttia vuodessa. Syynä on jyrkkä estrogeenin määrän pieneneminen. Ennen menopaussia estrogeenillä on suuri merkitys uuden luukudoksen muodostuksessa. Naiset, joille menopaussi tulee varhain, jotka ovat hyvin laihoja tai joilta kuukautiset jäävät pois liiallisen liikunnan tai äärimmäisen painonlaskun vuoksi, menettävät enemmän luuainesta estrogeenin puutteen vuoksi.

Luuston terveys riippuu iän, estrogeenin määrän ja perinnöllisten tekijöiden ohella monista muista tekijöistä. Kalsiumin lisäksi monet muut kivennäisaineet ja vitamiinit, mm. D-vitamiini, ovat välttämättömiä luuston terveydelle. Liikunta on myös erittäin tärkeää luuntiheyden säilyttämisen kannalta. Jalkojen päällä tapahtuvat harjoitukset, jotka kuormittavat luuta ovat tässä suhteessa tehokkaimpia. Nykyaikana ihmiset liikkuvat vähän ja käyttävät usein työltä säästäviä laitteita. Tämä on haitallista luuston terveydelle ja luultavasti syynä siihen, että nykynaisten luusto on paljon huonommassa kunnossa kuin entisaikojen naisten.

Muita luuston huonoon kuntoon vaikuttavia tekijöitä ovat mm. tupakointi ja liiallinen alkoholinkäyttö.

Osteoporoosi

Osteoporoosi on luusairaus, johon liittyy luuaineksen ja siten luuntiheyden väheneminen. Sairaus lisää murtumien mahdollisuutta erityisesti selkärangan, ranteiden, lonkan, lantion ja olkavarren luissa. Osteoporoottiset luut ovat kevyitä ja hauraita. Luut voivat heikentyä niin, että ne murtuvat ilman kaatumisiakin.

Osteoporoosi voi edetä kivuttomana, kunnes luu lopulta murtuu. Nykyisin osteoporoosia pidetään jo merkittävänä kansanterveydellisenä ongelmana, sillä kolmasosa naisista ja noin kahdeksan prosenttia miehistä sairastuu siihen. Tulevaisuudessa osteoporoosin merkitys huomattavana ongelmana tulee todennäköisesti vieläkin lisääntymään.

Pelätyin osteoporoosin aiheuttamista vaurioista on lonkkamurtuma, johon liittyy jopa 20 prosentin kuolleisuus vammaa seuraavan vuoden aikana, koska sitä seuraa yleensä liikuntakyvyttömyys ja yleinen terveydentilan heikkeneminen. Selkärangan nikamien murtumat eivät ole yhtä lailla kuolemaan johtavia, mutta ne voivat olla yhtä invalidisoivia, koska ne aiheuttavat pituuden vähenemistä, selkäkipua ja kyvyttömyyttä selvitä

tavanomaisista toimista. Monien iäkkäiden naisten kumara olemus johtuu usein osteoporoosin aiheuttamista selkärangan nikamien murtumista tai luhistumisesta.

Osteoporoosi ei kuitenkaan kuulu väistämättömästi ikääntymiseen. Se on suureksi osaksi vältettävissä. Naisten tulisi huolehtia luuston terveydestä yhtenä tärkeimmistä terveydentilan osa-alueista koko elämänsä ajan, kuitenkin erityisesti menopaussin aikana ja sen jälkeen.

Osteoporoosin riskitekijät

 • kuukautisten loppuminen
 • ennenaikainen menopaussi (alle 45 vuoden ikää tapahtuva)
 • pitkään kestänyt kuukautisten puuttuminen (amenorrea) ennen menopaussia
 • osteoporoosin esiintyminen suvussa
 • aasialainen tai valkoihoinen etninen tausta
 • laiha ja pieniluinen rakenne
 • tupakointi
 • liiallinen alkoholinkäyttö lisää kaatumisia ja siten murtumariskiä
 • liikunnan puute
 • pitkään kestänyt tai jatkuva kortikosteroidilääkitys (esimerkiksi kortisoni)

Osteoporoosin ennaltaehkäisy

Monia osteoporoosimuutoksiin vaikuttavia riskitekijöitä on mahdotonta muuttaa: naissukupuolelle, ikääntymiselle, etniselle taustalle tai suvussa esiintyvälle osteoporoosille ei voi tehdä mitään.

Luiden suojaamiseksi on kuitenkin paljon tehtävissä.

Huolehdi riittävästä kalsiumin ja D-vitamiinin saannista

Tärkeää on kalsiumin ja D-vitamiinin yhteiskäyttö ja riittävän suuri D-vitamiiniannos. Hyviä kalsiumin lähteitä ovat maitotuotteet, vihreät vihannekset sekä kala. D-vitamiinia saa kalasta ja mm. sienistä ja D-vitamiinia on lisätty moniin maitotuotteisiin. D-vitamiinia syntyy myös ihossa auringonvalon vaikutuksesta, mutta vähäisen auringonvalon vuoksi suomalaiset pääsääntöisesti tarvitsevat D-vitamiinilisää purkista.

Liiku

Vaikka liikunnan ottaminen elämäntavaksi kannattaakin jo nuoruudesta lähtien, koskaan ei ole liian myöhäistä hyötyä siitä. Squash, tennis, aerobic, lentopallo, voimistelu tai paino- ja voimaharjoittelu voivat lisätä luuainesta, luuntiheyttä ja luuston kestävyyttä. Myöhemmällä iällä hyödyllisiä lajeja ovat rivakka kävely, sauvakävely, portaissa kulkeminen ja tanssi. Yleensä jalkojen päällä tapahtuva liikunta auttaa estämään murtumia lisäämällä luumassaa, mutta muukin liikunta estää kaatumisia kehittämällä tasapainoa, liikekoordinaatiota, reaktioaikaa ja lihasvoimaa. Tältä kannalta ajateltuna hyödyllistä liikuntaa ovat esimerkiksi uinti ja pyöräily.

Vaihdevuosien hormonihoito

Menopaussin jälkeinen luukato johtuu pääasiassa estrogeenin puutteesta. Sen vuoksi vaihdevuosien hormonihoito on tehokas osteoporoosin ehkäisykeino menopaussin jälkeen. Suotuisat vaikutukset kestävät kuitenkin vain niin kauan kuin hoitoa jatketaan. Hormonihoito on hyvä vaihtoehto luuston suojaksi naisille, jotka tarvitsevat sitä muutenkin esim. vaihdevuosien oireiden lievitykseen.

Lopeta tupakointi

Vältä liiallista alkoholinkäyttöä

OLENKO VAARASSA SAIRASTUA OSTEOPOROOSIIN?

Merkittävimpiä osteoporoosiin liittyviä ongelmia on se, että se todetaan aivan liian usein vasta luun murruttua. Asiantuntijat tiedostavat tarpeen tunnistaa ne ihmiset, jotka ovat suuressa vaarassa sairastua osteoporoosiin, ja ehkäistä tauti ennen kuin se pääsee tekemään tuhojaan.

On kehitetty yksinkertaisia osteoporoosin riskitekijöitä koskevia testejä, jonka avulla naiset voivat selvittää, onko heillä suuri mahdollisuus sairastua ja tulisiko heidän hakeutua muihin testeihin. Esimerkiksi Suomen Luustoliiton sivuilla voit helposti tehdä riskitestin ja sen perusteella tarvittaessa keskustella asiasta lääkärin kanssa, ja hän arvioi, ovatko lisätarkastukset esim. luutiheysmittaukset tarpeellisia.

  

08-2015-NOND-1017146-0008