Parempaa Elämää on MSD Finlandin terveyden ja hyvinvoinnin palvelu, johon on koottu tietoa kuluttajille, potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Univaje saattaa lisätä verenpainetaudin vaaroja

Uutiset6.3.2017Uutispalvelu Duodecim

Lyhyitä yöunia nukkuvat verenpainepotilaat voivat olla muita suuremmassa vaarassa menehtyä verenpainetautiin liittyviin syihin. Suurimmillaan riskit ovat, kun unet jäävät alle viiden tunnin.

Journal of Hypertensionin julkaisemat tulokset ovat mielenkiintoisia, sillä yleensä univajeen ja kuolleisuuden yhteyksiä on tutkittu suoraan eikä mahdollisia yhteisvaikutuksia verenpainetaudin kanssa ole juurikaan selvitetty.

Nyt julkaistut tulokset perustuvat 1 700 aikuisen viisitoistavuotiseen seurantaan, ja niiden perusteella verenpainetautia potevien riski menehtyä seurannan aikana suureni tasaisesti sitä mukaa, kun yöunet lyhenivät. 

Verrattuna terveisiin verrokkeihin yli 6 tuntia yössä nukkuvien riski menehtyä seurannan aikana oli lähes kaksinkertainen, 5–6 tuntia nukkuvien melkein kolminkertainen ja alle 5 tuntia yössä nukkuvien nelinkertainen.

Tulokset eivät paljasta, mistä ilmiö tarkalleen johtuu, mutta tutkijat arvelevat lyhyiden yöunien olevan merkki suuremmasta autonomisen hermoston toimintahäiriöstä. Asiaa pitää kuitenkin tutkia vielä lisää ennen kuin mekanismista voi sanoa mitään varmempaa. Lisätutkimuksissa olisi myös hyvä selvittää vähentääkö yöunien pidentäminen verenpainepotilaiden riskejä.

Korkea verenpaine on maailmanlaajuisesti merkittävimpiä terveysriskejä, ja se aiheuttaa vuosittain yli yhdeksän miljoonaa ennenaikaista kuolemaa. Suomessa verenpainetautia potee noin puolet miehistä ja kolmannes naisista. Verenpainelääkityksellä on noin puoli miljoonaa suomalaista.

Uutispalvelu Duodecim

(Journal of Hypertention 2017;DOI:10.1097/HJH.0000000000001253)

http://dx.doi.org/10.1097/HJH.0000000000001253

Artikkelin tunnus: uux21451 (201736)© 2017 Duodecim

Takaisin