Parempaa Elämää on MSD Finlandin terveyden ja hyvinvoinnin palvelu, johon on koottu tietoa kuluttajille, potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Terveellinen elämäntapa

Terveellisillä elämäntavoilla on keskeinen rooli verenglukoositasojen hallinnassa.

healthy_living_north

Diabeteksen hoidon ensimmäinen vaihe on terveellisten ravinto- ja liikuntatottumusten opetteleminen. Tässä osiossa keskitytään terveellisten valintojen tekemiseen ja noudattamiseen sekä tasapainoisen ruokavalion että riittävän päivittäisen liikunnan osalta.

Terveellinen elämäntapasi alkaa tästä:

Terveellisen muutosten toteuttaminen

Terveellisten ruokailutottumusten merkitys 

Päivittäinen liikunta

Psyykkisestä terveydestä huolehtiminen

DIAB-1194063-0000 8/2017