Parempaa Elämää on MSD Finlandin terveyden ja hyvinvoinnin palvelu, johon on koottu tietoa kuluttajille, potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Lähteet

Deacon CF. What do we know about secretion and degradation of incretin hormones?. Regulatory Peptides 128 (2005) 117– 124

Drucker DJ. Enhancing Incretin Action for the treatment of type 2 diabetes. Diabetes Care 26 (2013) 2929-2940

Nathan DM et al. Translating the A1C assay into estimated average glucose values. Diabetes Care 31 (2008) 1473-1478

Nauck M et al. Reduced incretin effect in Type 2 (non-insulin-dependent) diabetes. Diabetologia 29 (1986) 46-52

Weber AE. Dipeptidyl Peptidase IV inhibitors for the treatment of diabetes. J.Med.Chem 47 (2004) 4135-4141

Diabetes (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Sisätautilääkäreiden yhdistyksen ja Diabetesliiton Lääkärineuvoston asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2013 (viitattu 21.10.2014).  Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi

International Diabetes Federation (IDF). www.idf.org

Ravitsemusneuvottelukunta.  www.ravitsemusneuvottelukunta.fi

American Diabetes Association. www.diabetes.org

DIAB-1194063-0000 8/2017