Parempaa Elämää on MSD Finlandin terveyden ja hyvinvoinnin palvelu, johon on koottu tietoa kuluttajille, potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Selkärankareuman hoito

Selkärankareuman hoidossa tärkeää on riittävän ajoissa aloitettu lääkehoito sekä fysioterapia. Fysioterapian avulla ehkäistään sairauden aiheuttamaa jäykkyyttä ja lääkehoidolla vaikutetaan tulehdukseen.

Fysioterapia ja liikunta

Jäykkyyttä ja kipua selkärankareumassa ehkäistään parhaiten liikunnalla. Yksilöllinen liikuntaohjelma voidaan laatia yhdessä fysioterapeutin kanssa. Ohjelmaa pitäisi toteuttaa mieluiten päivittäin ja silloinkin, kun nivelet kipuilevat. Fysioterapeutin ja toimintaterapeutin osuus hoidossa on erittäin merkittävä, joten heidän kanssaan kannattaa pitää tiiviisti yhteyttä.

Selkärankareuman lääkehoito

Lääkehoidon avulla rauhoitetaan liiallista tulehdusta ja vähennetään oireita sekä estetään nivelten vaurioitumista ja selkärangan jäykistymistä. Selkärankareuman hoidossa käytettävät lääkkeet jaetaan kahteen ryhmään: särkylääkkeet eli tulehduskipulääkkeet (NSAID-lääkkeet; non steroidal anti-inflammatory drugs) ja lääkkeet, jotka vähentävät tulehdusta vaikuttamalla itse sairausprosessiin. Nykyään käytössä on useita reumalääkkeitä ja niiden avulla voidaan useimmissa tapauksissa saada reuman aiheuttama tulehdus rauhoittamaan.

Reumalääkkeillä saattaa olla myös haittavaikutuksia, ja on mahdollista, että sopiva hoito löytyy vasta, kun on kokeiltu erilaisia lääkkeitä. Kaikki potilaat ovat yksilöitä: se mikä sopii yhdelle, ei ehkä sovikaan toiselle. Selkärankareumaa hoidetaan muun muassa reumalääkkeillä, särkylääkkeillä sekä biologisilla lääkkeillä. 

Tulehduskipulääkkeet
Tulehduskipulääkkeet eli NSAID-lääkkeet (non steroidal anti-inflammatory drugs), ovat tulehdusta hillitseviä lääkkeitä. Näitä usein särkylääkkeiksi kutsuttuja lääkkeitä ovat esimerkiksi ibuprofeeni, naprokseeni ja diklofenaakki. Kipua lievittävillä lääkkeillä on suuri merkitys selkärankareuman hoidossa. Tulehduskipulääkkeiden jatkuva käyttö lisää jonkin verran sydän- ja verisuonisairauksien riskiä. Sinun kannattaa välttää näiden lääkkeiden pitkäaikaista käyttöä, jos sinulla on todettu sydänsairaus tai useita sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöitä. 

Reumalääkkeet
Reumalääkkeet, kuten sulfasalatsiini ja metotreksaatti, hillitsevät immuunipuolustusta. Niitä on käytetty pitkään reumasairauksien, kuten nivelreuman, hoidossa. Selkärankareumassa ne tehoavat erityisesti silloin, kun selkärankareumaan liittyy nivelten tulehduksia. Niiden merkitys selkärangan tulehduksen hoidossa on toistaiseksi epävarma. 

Kortisoni
Kortisoni lievittää tulehdusta ja sitä voidaan antaa tulehtuneeseen ja turvonneeseen niveleen tai jänteiden ja lihasten kiinnityskohtaan pistoksena. Kortisoni on hyvä hoitomuoto yksittäisen nivelen tulehdukseen. Sen avulla voidaan myös täydentää muita hoitoja.

Biologiset lääkkeet

Biologisia lääkkeitä käytetään vaikeassa sairaudessa, kun muilla lääkkeillä ei ole saavutettu riittävää vaikutusta tai jos niitä ei jostain syystä voida käyttää. Hoito lievittää kipua, lisää liikkuvuutta ja vähentää nivelvaurioita. 

Selkärankareumassa elimistön immuunipuolustus toimii liian tehokkaasti: toiminta on kääntynyt omaa elimistöä vastaan. Tulehdus on normaalisti hyvä puolustusreaktio elimistön vihollisia, kuten viruksia ja bakteereita, vastaan. Kun elimistöömme hyökätään, immuunipuolustus aktivoituu ja nujertaa vihollisen. Biologiset lääkkeet lievittävät tulehdusta ja taudin oireita. Biologiset lääkkeet eivät yleensä ole ensimmäinen hoitovaihtoehto, vaan ne otetaan käyttöön vasta, jos muut lääkkeet eivät ole tehonneet tai niitä ei jostain syystä voida käyttää.