Parempaa Elämää on MSD Finlandin terveyden ja hyvinvoinnin palvelu, johon on koottu tietoa kuluttajille, potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Nivelreuman syy

Nivelreumassa elimistön immuunipuolustus alkaa toimia omaa elimistöä vastaan. Tulehdusta aiheuttava yhdisteitä, kuten tuumorinekroositekijää (TNF) ja muita solujen välisiä viestiaineita alkaa erittyä elimistöön liikaa. Nivelessä nämä välittäjäaineet aiheuttavat niveliä vaurioittavan niveltulehduksen. Vielä ei täysin tunneta, mikä aiheuttaa immuunipuolustuksen virheellisen toiminnan. Todennäköisesti infektiot, perintötekijät, ympäristötekijät, tupakointi tai useamman tekijän yhteisvaikutus ovat keskeisessä asemassa.

Nivelreuma on yksi tavallisimmista tulehduksellisista reumasairauksista. Nivelreumaan voi sairastua missä iässä tahansa. Sairastumisen keski-ikä on viime vuosina noussut ja se on tällä hetkellä n. 60 vuotta. Nivelreuma voi puhjeta myös lapsena, jolloin sitä kutsutaan lapsuusiän reumaksi tai juveniiliksi reumaksi.

Bakteereilla ja viruksilla on pitkään epäilty olevan merkitystä nivelreuman synnyssä, mutta varmaa yhteyttä ei ole voitu osoittaa. Ravinnon merkitystä nivelreuman synnyssä ei ole pystytty tutkimuksin osoittamaan. Nivelreuma voi puhjeta jonkin ympäristötekijän vaikutuksesta sellaisilla henkilöillä, joilla on perinnällinen alttius sairastua. Myös hormonien vaikutuksia tutkitaan. Nivelreuma on noin kaksi kertaa yleisempi naisilla kuin miehillä ja naisten riski sairastua on suurempi synnytystä seuraavien kolmen kuukauden ajan sekä vaihdevuosien yhteydessä.

Tekstin on tarkastanut ja hyväksynyt Kari Eklund, dosentti ja reumatologian erikoislääkäri.