Parempaa Elämää on MSD Finlandin terveyden ja hyvinvoinnin palvelu, johon on koottu tietoa kuluttajille, potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Nivelreuman hoito

Nivelreuma on nivelten tulehduksellinen sairaus. Hoidon avulla rauhoitetaan tulehdusta, parannetaan ja ylläpidetään liikuntakykyä. Fysioterapia auttaa lihasten harjoittamisessa ja lisää nivelten liikkuvuutta. Lääkkeillä vaimennetaan tulehdusprosessia, joka pitkällä aikavälillä voi aiheuttaa niveltuhoa.

Fysioterapia ja liikunta

Nivelreumaan sairastuneen kannattaa huolehtia ja ylläpitää lihaskuntoaan, muttei rasittaa niveliään tarpeettomasti. Fysioterapeutti antaa ohjeita nivelten oikeasta käytöstä ja fysioterapian avulla voidaan vahvistaa lihaksia ja säilyttää nivelten liikkuvuus.

Nivelreuman lääkehoito

Nivelreuman lääkehoidolla rauhoitetaan nivelten tulehdusta ja estetään nivelten vaurioitumista. Useimmissa tapauksissa reumalääkkeen käyttö aloitetaan heti, kun nivelreuma on diagnosoitu. Lääkkeiden käyttöä jatketaan, vaikka tulehdus rauhoittuisikin. Jos nivelreuma on ollut hyvin pitkään täysin rauhallinen, voidaan reumalääkkeen käytön lopettamista harkita. Muussa tapauksessa taudin uudelleen aktivoitumisen riski on suuri.

Nykyään on käytössä useita reumalääkkeitä, joiden avulla useimmissa tapauksissa saadaan reuman aiheuttama tulehdus rauhoittamaan. Monissa tutkimuksissa on todettu, että käyttämällä usean reumalääkkeen yhdistelmähoitoa tulokset ovat parempia kuin vain yhdellä lääkkeellä hoidettaessa. Tästä syystä usein jo taudin toteamisvaiheessa aloitetaan hoito usean reumalääkkeen yhdistelmällä.

Reumalääkkeillä saattaa olla haittavaikutuksia ja on mahdollista, että sopiva hoito löytyy vasta, kun on kokeiltu erilaisia lääkkeitä. On muistettava, että kaikki potilaat ovat yksilöitä: mikä sopii yhdelle, ei ehkä sovikaan toiselle. Nivelreumaa hoidetaan tulehduskipulääkkeillä, reumalääkkeillä ja joskus antamalla kortisonia joko suun kautta kuureina tai nivelten sisäisinä pistoksina.

Metotreksaatti ja sulfasalatsiini
Metotreksaatti ja sulfasalatsiini hillitsevät immuunijärjestelmän toimintaa eli hoitavat tulehdusta. Nämä lääkkeet ovat yleisimmät nivelreuman hoidossa käytettävät lääkkeet. Sekä metotreksaattia että sulfasalatsiinia käytetään usein yhdistelminä muiden lääkkeiden kanssa. 

Hydroksiklorokiini (klorokiini)
Hydroksiklorokiini ja klorokiini rauhoittavat niveltulehdusta tulehduskipulääkkeitä paremmin. Niitä voidaan käyttää ainoana hoitona lievän nivelreuman hoidossa. Niitä käytetään usein yhdessä muiden reumalääkkeiden kanssa. 

Leflunomidi
Leflunomidin teho oireisiin, niveltaudin etenemiseen ja elämänlaatumittareihin on verrattavissa sulfasalatsiiniin ja metotreksaattiin. 

Siklosporiini
Siklosporiinilla on niveltulehdusta rauhoittava vaikutus, joka on verrattavissa muihin reumalääkkeisiin. Lääkkeellä on osoitettu olevan myös kulumien eli eroosioiden syntyä hidastavaa vaikutusta. 

Kulta (pistoshoitona tai tablettimuodossa)
Pistoskulta vaikuttaa niveltulehdusta rauhoittavasti. Käyttö on viime vuosina vähentynyt, koska hoito aiheuttaa suhteellisen usein haittavaikutuksia kuten ihottumaa. Kultahoito tehoaa nivelreumaan myös suun kautta otettuna ja sitä voidaan käyttää ainoana lääkkeenä lievän nivelreuman hoidossa. Suun kautta otettuna teho on selvästi heikompi kuin pistoskullan. 

Atsatiopriini
Atsatiopriini tehoaa kohtalaisesti nivelreuman tulehdusaktiivisuuteen. Sen teho on heikompi kuin metotreksaatilla ja sitä on viime aikoina käytetty nivelreuman hoidossa melko vähän. 

Podofyllotoksiini
Käyttö rajoittuu yleensä tilanteisiin, joissa muu lääkehoito ei ole tehonnut tai muita lääkkeitä ei voida käyttää. Podofyllotoksiini rauhoittaa niveltulehdusta ja estää sen etenemistä. Lääkettä voidaan antaa yhdistettynä muuhun reumalääkitykseen. 

Solunsalpaajat
Syklofosfamidi ja klorambusiili ovat voimakkaasti immuunivastetta vähentäviä eli immunosuppressiivisia lääkkeitä, joiden käyttöön liittyy kohtalaisesti haittavaikutuksia. Sen vuoksi nivelreumassa hoito näillä lääkkeillä tulee kyseeseen vain erityistapauksissa. 

Kortisoni
Kortisoni lievittää tulehdusta monilla tavoin. Sitä voidaan antaa pistoksena oireilevaan niveleen tai jänteiden ja lihasten kiinnityskohtiin. Se on hyvä hoitomuoto erityisesti yksittäisen nivelen tulehdukseen sekä muuta hoitoa täydentävänä hoitona. Suun kautta otettava kortisoni vähentää nopeasti nivelten tulehdusoireita. 

Särkylääkkeet
Tulehduskipulääkkeet (NSAID: non steroidal anti-inflammatory drugs) eli särkylääkkeet, kuten esimerkiksi ibuprofeeni, naprokseeni ja diklofenaakki, vähentävät kipua ja tulehdusta. Tulehduskipulääkkeet eivät reumalääkkeiden tavoin vaikuta taudin kulkuun, vaan niiden avulla lievitetään oireita. Usein hoito aloitetaan särkylääkkeillä jo ennen kuin diagnoosi on vahvistunut. Särkylääkkeiden jatkuvaa käyttöä ei suositella. Reuman pahenemisvaiheiden aikana niitä voidaan käyttää kuuriluonteisesti.

Biologiset lääkkeet

Biologisia lääkkeitä käytetään silloin, kun muu lääkehoito ei ole tehonnut toivotulla tavalla. Biologiset lääkkeet rauhoittavat tehokkaasti tulehdusta ja estävät tehokkaasti myös nivelten vaurioitumista. Biologiset lääkkeet vähentävät tulehdusta aiheuttavien sytokiinien määrää tai estävät niiden vaikutuksia elimistössä ja lievittävät tulehdusta tehokkaasti. Biologiset lääkkeet eivät yleensä ole ensimmäinen hoitovaihtoehto, vaan niitä käytetään vasta, jos muut lääkkeet ovat osoittautuneet tehottomiksi.

Tekstin on tarkastanut ja hyväksynyt Kari Eklund, dosentti ja reumatologian erikoislääkäri.