Parempaa Elämää on MSD Finlandin terveyden ja hyvinvoinnin palvelu, johon on koottu tietoa kuluttajille, potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Osteoporoottiset murtumat

 

Osteoporoosi havaitaan usein vasta murtuman yhteydessä. Osteoporoosista johtuvia murtumia tilastoidaan Suomessa vuosittain yli 30 000. Onkin arvioitu, että joka toinen suomalainen nainen ja noin 15 % miehistä saa elämänsä aikana osteoporoosista johtuvan murtuman.

Ranne-, olkavarsi -, lonkka- ja selkänikamien murtumat ovat tyypillisimpiä osteoporoottisia murtumia. Suomessa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että 87 prosentilla rannemurtumapotilaista oli alentunut luuntiehys. Lonkkamurtumat ovat vakavimpia, koska ne paranevat usein huonosti ja saattavat aiheuttaa jopa pysyvän liikuntakyvyn menetyksen. Suomessa todetaan vuosittain noin 8000 reisiluun kaulan murtumaa. Kolme neljäsosaa näistä sattuu naisille. Kaikkein yleisimpiä osteoporoottisia murtumia ovat kuitenkin selkänikamanmurtumat. Nämä ilmenevät pituuden lyhentymänä tai kumarana ryhtinä (kyfoosi).