Parempaa Elämää on MSD Finlandin terveyden ja hyvinvoinnin palvelu, johon on koottu tietoa kuluttajille, potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Käypä hoito

Suomessa on erityinen terveydenhuollon ammattilaisille annettu hoitosuositus koskien osteoporoosia (Käypä hoito –suositus). Suosituksella pyritään parantamaan osteoporoosin diagnostiikkaa ja luomaan yhtenäinen käytäntö ehkäisylle ja hoidolle.

 Voit halutessasi tutustua suositukseen osoitteessa www.kaypahoito.fi.