Parempaa Elämää on MSD Finlandin terveyden ja hyvinvoinnin palvelu, johon on koottu tietoa kuluttajille, potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Sitoutuminen hoitoon

Potilaiden sitoutuminene noudattamaan heille määrättyä hoitoa on avainasia, jonka avulla murtumariskiä voidaan pienentää 3

Meta-analyysi osoittaa, että lonkkamurtumat vähenivät, kun D-vitamiinin saanti lisääntyi ja hoitoadherenssi parani

Kuudesta murtumanehkäisytutkimuksesta tehty meta-analyysi 1 osoittaa, että pelkkä D-vitamiiini, >600 IU/vrk

  • pienentää kaatuma- tai murtumariskiä
  • auttaa saavuttamaan optimaalisen 25(OH)D-vitamiinipitoisuuden, 30 ng/ml (75nmol/l)

eTutkimuksissa potilasmyöntyvyyden katsotaan yleensä tarkoittavan sitä, että potilas käyttää > 80 % hänelle määrätystä lääkityksestä

D-vitamiini - kuva 7

a - Hoitoaikomus (Intention-to-treat)
 b - Käsittää lonkka- ja kyynärvarsimurtumat
 c - Vain hoito-ohjelmaa noudattaneet naiset
 d - DiaSorin ekvivalentit 25(OH)D-pitoisuudet, ng/ml, jotka saavutettiin tutkimusten hoitohaarassa
 Mukailtu lähteestä Bischoff-Ferrari HA. Osteoporos Int. 2007;18:401–407.