Parempaa Elämää on MSD Finlandin terveyden ja hyvinvoinnin palvelu, johon on koottu tietoa kuluttajille, potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

D-vitamiinin puute

D-vitamiinin puutos on hyvin yleistä postmenopausaalisilla naisilla 1

Poikkileikkauksellinen, kansainvälinen, 2589 postmenopausaalisella osteoporoosia sairastavalla naisella tehty tutkimus osoitti, että D-vitamiinin saanti oli riittämätöntä lähes kahdella kolmesta tutkittavastaa 1

64% lla naisista 18 maassa Euroopassa, Latinalaisessa Amerikassa, Lähi-idässä, Aasiassa ja Australiassa havaittiin D-vitamiinin puutetta jopa alueilla, joilla auringonvalo on runsasta. 1

Pohjois-Amerikassa tehdyssä kohorttitutkimuksessa 97% lla lonkka- tai raajamurtuman vuoksi sairaalahoitoon joutuneista potilaista oli D-vitamiinin puutos. 2

aD-vitamiinin puute määriteltiin: seerumin 25(OH)D <30 ng/mL (75 nmol/l). 3

D-vitamiinin puutostaa esiintyy kaikilla maantieteellisillä alueilla 1

D-vitamiinitaso < 30 ng/ml (75 nmol/l), alueittain

aD-vitamiinin puute määriteltiin: seerumin 25(OH)D <30 ng/ml (75 nmol/l). 3

D-vitamiini - kuva 4

Mukailtu lähteestä Lips P, et al. J Intern Med. 2006;260:245–254.

D-vitamiinin puutostaa esiintyy monissa maissa 1

D-vitamiinitaso <30 ng/ml (75 nmol/l), maittaina

aD-vitamiinin puute määriteltiin: seerumin 25(OH)D <30 ng/ml (75 nmol/l) 3

D-vitamiini - kuva 5

 

Potilaat saavat niukasti D-vitamiinia, mikä johtaa D-vitamiinin puutteeseen 4-7 

D-vitamiinin puute johtuu seuraavista tekijöistä:

 • Riittämätön altistuminen auringonvalolle sekä aurinkosuojan käyttö. 4-7
 • D-vitamiinin saanti ravinnon kautta vähenee iän myötä. 4-7
 • Ihon kyky valmistaa D-vitamiinia heikkenee iän myötä. 8-10

Monet potilaat kokevat päivittäisen kalsium- ja D-vitamiinilisävalmisteiden käytön hankalana 11

ICARO-tutkimus 1 osoittaa, että hoidon huono käytännön toteutuvuus (huono hoitoadherenssi) tai kalsium- ja D-vitamiinilisien ottamatta jättäminen suurentaa luun haurastumisesta johtuvien murtumien vaaraa.

Osteoporoosihoidon riittämätön kliininen vastea liittyy hoidon ontuvaan toteutukseen (huono hoitoadherenssi ja persistenssi)

aICR = Riittämätön kliininen vaste eli luun haurastumisesta johtuvien uusien nikama- tai ei-nikamamurtumien esiintyminen potilailla, joille on määrätty vähintään vuoden ajaksi alendronaatti-, risodronaatti- tai raloksifeenilääkitys, ja joiden hoitomyöntyvyys on >50 %.

D-vitamiini - kuva 6

ICARO Havainnoiva monikeskustutkimus, joka tehtiin postmenopausaalisilla osteoporoosia sairastavilla naisilla (N=880), joille oli määrätty alendronaatti-, risedronaatti- tai raloksifeenilääkitys >1 vuoden ajaksi. p<0,001 95 %:n luottamusväli. Mukailtu lähteestä Adami S. Journal of Bone and Mineral Research .2006;21(10):1565-1570.

 

 1. Lips P, Hosking D, Lippuner K, et al. The prevalence of vitamin D inadequacy amongst women with osteoporosis: an international epidemiological investigation. J Intern Med. 2006;260:245-254
 2. Simonelli C et al. Prevalence of vitamin D inadequacy in a minimal trauma fracture population. Curr Med Res Opin. 2005; 21(7):1069-1074.
 3. Bischoff-Ferrari HA, Giovannucci E, Willett WC, et al. Estimation of optimal serum concentration of 25-hydroxyvitamin D for multiple health outcomes. Am J Clin Nutr. 2006;84:18-28
 4. Friedman PA. Agents affecting mineral ion and bone turnover. In: Brunton LL, Lazo JS, Parker KL, eds. Goodman & Gillman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics. 11th ed. New York: McGraw-Hill Medical Publishing Division;2006:1647-1678.
 5. Bringhurst FR, Demay MB, Krane SM, et al. Bone and mineral metabolism in health and disease. In: Kasper DL, et al, eds. Harrison’s Principles of Internal Medicine. 16th ed. New York: McGraw-Hill Medical Publishing Division;2005:2238-2249.
 6. Matsuoka LY, Ide L, Wortsman J, et al. Sunscreens suppress cutaneous vitamin D3 synthesis. J Clin Endocrinol Metab. 1987;64:1165-1168.
 7. Parfitt AM, Gallagher JC, Heaney RP, et al. Vitamin D and bone health in the elderly. Am J Coll Nutr. 1982;36:1014-1031.
 8. Allain TJ, Dhesi J. Hypovitaminosis D in older adults. Gerontology. 2003;49:273-278.
 9. Holick MF, Matsuoka LY, Wortsman J. Age, vitamin D3 and solar ultraviolet. Lancet. 1989;2:1104-1105.
 10. MacLaughlin J, Holick MF. Aging decreases the capacity of human skin to produce vitamin D3. J Clin Invest. 1985;76:1536-1538.
 11. Adami S, Isaia G, Luisetto G et al. Fracture Incidence and Characterization in Patients on Osteoporosis Treatment: The ICARO Study. Journal of Bone and Mineral Research. 2006;21(10):1565–1570.