Parempaa Elämää on MSD Finlandin terveyden ja hyvinvoinnin palvelu, johon on koottu tietoa kuluttajille, potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

D-vitamiinin hyödyt

Miten D-vitamiini auttaa suojaamaan osteoporoosipotilaita murtumilta ja kaatumisilta 1

D-vitamiinin 800 IU vuorokausiannoksen on osoitettu vähentävän lonkkamurtumariskiä 26 % ja ei-nikamamurtumariskiä 23 % 1

Analyysi, joka käsitti 12 kaksoissokkoutettua, satunnaistettua, kontrolloitua kliinistä tutkimusta, joissa potilaat saivat D-vitamiinia pieninä (400 IU/vrk) tai suurina (700-800 IU/vrk) annoksina 1

D-vitamiini - kuva 3

n=19 114, CI = luottamusväli
 Mukailtu lähteestä Bischoff-Ferrari HA, et al. JAMA. 2005; 293:2257–2264.

Riittävä D-vitamiinitaso voi auttaa kasvattamaan lihasvoimaa, parantamaan tasapainoa ja alaraajojen toimintaa sekä vähentämään kaatumisia 2,3

Meta-analyysi, joka käsitti 5 D-vitamiinitutkimusta, osoitti kaatumisten vähentyneen yhteensä 22 % D-vitamiinilisää saaneiden ryhmässä verrattuna ryhmään, joka ei saanut D-vitamiinilisää 2

5 kuukautta kestänyt vertaileva tutkimus 2 pitkäaikaishoitokodissa olevilla iäkkäillä riskipotilailla (n=124), jotka saivat D-vitamiinia 800 IU vuorokaudessa tai lumelääkettä, osoitti, että D-vitamiiniryhmässä:

  • Kaatumisia esiiintyi suhteessa 72 % vähemmän
  • Esiintyi vähemmän kaatumisia - 20%: lla vs 44%: lla lumelääkettä saaneista.

 

  1. Bischoff-Ferrari HA, Willett WC, Wong JB, et al. Fracture prevention with vitamin D supplementation. JAMA. 2005;293:2257-2264.
  2. Bischoff-Ferrari HA, Dawson-Hughes B, Willett WC, et al. Effect of vitamin D on falls: a metaanalysis. JAMA. 2004;291:1999-2006.
  3. Broe KE, Chen TC, Weinberg J, et al. A higher dose of vitamin D reduces the risk of falls in nursing home residents: a randomized, multi-dose study. J Am Geriatr Soc. 2007;55:234-239.