Parempaa Elämää on MSD Finlandin terveyden ja hyvinvoinnin palvelu, johon on koottu tietoa kuluttajille, potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Yhteiskuntavastuu

MSD:llä vastuullisuus on sekä strateginen valinta että osa päivittäistä työtä. Pyrimme parantamaan terveydenhuollon saatavuutta kaikkialla maailmassa, edistämään ympäristömme kestävää kehitystä, luomaan kannustavia työyhteisöjä, joissa työntekijämme voivat hyvin ja vahvistamaan luottamusta lisäämällä toimintamme läpinäkyvyyttä.

Merkittävimpiin globaaleihin yhteiskuntavastuuhankkeisiimme kuuluvat äitiysterveyteen ja äitiyskuolleisuuden vähentämiseen keskittyvä MSD for Mothers -hanke ja jo 1980-luvulla alkanut Mectizan-ohjelma, joka taistelee jokisokeutta vastaan Afrikassa.

Jokapäiväisessä työssä Suomen MSD:llä vastuullisuus näkyy esimerkiksi sitoutumisena WWF:n Green Office -ympäristöjärjestelmään. Lisäksi jokaisella MSD:n vakituisella työntekijällä on mahdollisuus tehdä työajallaan 40 tuntia vapaaehtoistyötä vuodessa.

2017-06-CORP-1128938-0000