Parempaa Elämää on MSD Finlandin terveyden ja hyvinvoinnin palvelu, johon on koottu tietoa kuluttajille, potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

MSD Asiakasratkaisut

MSD_Suomessa_asiakasratkaisut_02

MSD Asiakasratkaisut on uusi, hoitomuodoista riippumaton palveluiden kokonaisuus. Palveluiden tavoitteena on auttaa takaamaan potilaan hoitoon pääsy, hoidon laatu ja hoidon oikea-aikaisuus hoitavasta tahosta tai paikkakunnasta riippumatta, kustannustehokkuutta unohtamatta.

Kehittämämme palvelut perustuvat vuosien kokemukseemme suomalaisen terveydenhuollon toimintaympäristöistä, eri terapia-alueista sekä suomalaisista potilaista ja heidän sitoutumisesta omaan hoitoonsa. MSD Asiakasratkaisujen palveluilla tuomme hankkimamme osaamisen laajemman yleisön avuksi potilastyön kehittämiseksi. 

Koulutamme terveydenhuollon henkilöstöä esimerkiksi Motivoiva haastattelu -vuorovaikutusmenetelmän käyttämiseen hoitotyössä.

2017-06-CORP-1128938-0000