Parempaa Elämää on MSD Finlandin terveyden ja hyvinvoinnin palvelu, johon on koottu tietoa kuluttajille, potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Tietoa migreenistä

Migreenin luonteen ymmärtäminen

Useampi kuin joka kymmenes henkilö kärsii migreenistä ja se on yleisintä parhaassa työiässä olevilla 25-55 -vuotiailla henkilöillä.

Eräs migreeniin liittyvistä karuista tosiasioista on se, että sitä ei välttämättä tarvitse itse sairastaa, mutta sillä voi silti olla kielteisiä vaikutuksia sinunkin elämääsi. Kun äiti ei voi tulla mukaan katsomaan jalkapallopeliä, kun työtoveri jää tulematta tärkeään kokoukseen tai perheen lomasuunnitelmia on pakko muuttaa, migreeni vaikuttaa yhtä paljon ihmissuhteisiin kuin migreenistä kärsivään itseensä. Sen vuoksi tämä sivusto, jossa on tietoa migreenistä, on tarkoitettu myös perheenjäsenille, ystäville, työnantajille ja työtovereille. Kun meillä on lisää tietoa migreenistä, voimme helpottaa monen migreenistä kärsivän eristäytyneisyyttä.

Migreeni haittaa jokapäiväistä elämää

Migreeni, jota on aikaisemmin pidetty psyykkisenä tai tunne-elämän sairautena, on itse asiassa neurologinen sairaus, joka voi vaikuttaa lähes kaikkiin migreeniä sairastavan henkilön elämän alueisiin. Vaikka sairauden tarkkaa syytä ei tunneta, migreenikohtauksilla on usein jokin laukaiseva tekijä (esimerkiksi tietyt ruoka-aineet, hormonit tai ympäristöstä johtuvat tekijät), jotka saavat aivojen verisuonet ylireagoimaan. Ja tuloksena on migreeni.

Millaiselta migreeni sitten tuntuu? Kivuntuntemukset kuuluvat osana kaikentyyppisiin päänsärkyihin, mutta migreenistä kärsivillä kipu on ankaraa ja voimakasta ja siihen liittyy muita epämiellyttäviä oireita. Siihen saattaa liittyä muun muassa pahoinvointia, oksentelua ja lisääntynyttä valo- tai ääniherkkyyttä. Tämä voi jatkua 4 tunnista aina kolmeen vuorokauteen – tai jopa pitempäänkin. Potilas ei usein pysty kohtauksen kestäessä suoriutumaan normaaleista päivärutiineistaan. Noin 15 – 20 prosentilla migreeniä sairastavista esiintyy "varoitussignaali" ennen varsinaista migreenikohtausta. Näitä signaaleja, joita kutsutaan auraoireiksi, voivat olla esimerkiksi sokeat pisteet, toisen silmän tilapäiset näkökenttäpuutokset, välkehtivät valoilmiöt, sahalaitaiset viivat sekä muotojen tai esineiden koon vääristyminen.

Se on tavallisempaa kuin luuletkaan

Useampi kuin joka kymmenes henkilö kärsii migreenistä ja se on yleisintä parhaassa työiässä olevilla 25 – 55 –vuotiailla henkilöillä. Naiset kärsivät siitä useammin kuin miehet, suhdeluku on noin 3:1. (Viitteet 1,2)

Ongelma, joka todella haittaa elämää ja työtä

Migreeniä on sanottu "näkymättömäksi" vaivaksi, sillä se tunnistetaan usein huonosti ja hoito on usein riittämätön, mutta sen aiheuttamat haitat ovat kiistattomia. Migreenipotilaiden on monesti rajoitettava aktiivisuuttaan, jäätävä vuodelepoon ja oltava poissa työstä varsin monia päiviä vuodessa. Onko siis mikään ihme, että migreenistä kärsivät henkilöt tuntevat itsensä niin usein eristetyiksi ja väärinymmärretyiksi?

Mitä enemmän on tietoa migreenistä, sen paremmin voimme auttaa monia migreenipotilaita heidän tunteessaan jäädä eristyneeksi.