Parempaa Elämää on MSD Finlandin terveyden ja hyvinvoinnin palvelu, johon on koottu tietoa kuluttajille, potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Päänsärkytesti

Onko se todella migreeniä? Päänsärkytesti on avuksi keskustellessasi oman lääkärisi kanssa.

Tee päänsärkytesti ( Headache Profiler.pdf )

Onko se todella migreeniä? Rastita ne ruudut, jotka kuvaavat parhaiten päänsärkysi oireita. Kun olet täyttänyt päänsärkytesti-kaavakkeen, varaa lääkäriltäsi aika voidaksesi keskustella tilanteestasi (Voit tulostaa päänsärkytestin ja ottaa se mukaasi lääkärille.)

Huom! Ainoastaan lääkäri voi tehdä diagnoosin, että sinulla on migreeni. Lääkärisi tarvitsee tämän päänsärkytesti-lomakkeen lisäksi myös muita tietoja voidakseen tehdä lopullisen diagnoosin.

Jos kärsit migreenistä, sinun on syytä miettiä lääkärisi kanssa sopivaa hoitoa monelta eri kannalta. Ainoastaan oma lääkärisi pystyy määräämään juuri sinulle sopivan, nopean ja tehokkaan hoidon.
 
* Tämän päänsärkytesti-lomakkeen tarkoitus on auttaa lääkäreitä tekemään oikea diagnoosi kolmesta tavallisimmasta päänsärkytyypistä. Kyselylomakkeella ei pyritä tekemään eroa primaari- ja sekundaaripäänsäryn välillä. Päänsäryn toissijaiset syyt pitäisi sulkea pois ennen kuin tällä lomakkeella kerättäviä tietoja voidaan tulkita.

Tiedot ovat peräisin Kansainvälisen päänsärky-yhdistyksen (International Headache Society) diagnoosiperiaatteista (Headache Classification Committee of the International Headache Society. Classification and diagnostic criteria for headache disorders, cranial neuralgia and facial pain. Cephalalgia. 1988;8[suppl 7]:1-96].