Parempaa Elämää on MSD Finlandin terveyden ja hyvinvoinnin palvelu, johon on koottu tietoa kuluttajille, potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Lapsettomuus – parin yhteinen ongelma

sina-ja-hedelmoityshoidot-kehys

Suomessa diagnosoidaan vuosittain jo yli 3000 eri-ikäistä, raskauden alkamisen ongelmasta kärsivää paria. Useimmille heistä on myös tarjolla tehokkaita hoitovaihtoehtoja asuinpaikasta riippumatta. Lapsettomuuden hoidossa lääketieteellinen huippuosaaminen ei nykytiedon ja hoidoissa olevien parien kokemusten mukaan kuitenkaan yksin riitä.

Kun pariskunta lähtee selvittämään, miksi raskaus ei ole alkanut, on heillä mielessään monenlaisia tunteita: epävarmuutta ja pelkoa siitä, mitä tutkimukset osoittavat sekä myös orastavaa toivoa kaivatun raskauden alkamisen suhteen. Hoitavan henkilökunnan herkkyys havaita parin erilaisia tunnetiloja ja yksilöllisiä tarpeita on tärkeää. Näin normalisoidaan lapsettomuuden aiheuttamia tunnetiloja ja tuetaan parin selviytymistä yksilöinä ja yhdessä.

Joillekin toimimalla reagoiminen voi auttaa saamaan takaisin tunteen oman elämän hallinnasta. Tiedon hakeminen, verkostoituminen ja aktiivisuus hoitoihin liittyvissä asioissa koetaan silloin tärkeänä. Toisten selviytymistä tukee se, että pari vetäytyy omaan rauhaansa. Työn ja hoitojen aikataulujen yhdistäminen ei sekään ole aina aivan ongelmatonta. Hoitavassa yksikössä tarjottava henkinen tuki onkin keskeinen parin jaksamista tukeva ja selviytymistä edesauttava tekijä.

Nykyään yhä useammalla hoidoissa olevista pareista saattaa olla perheessään jo lapsia jommankumman aikaisemmasta suhteesta. Nämä lapset tuovat toki iloa ja pitävät kiinni arjessa hoidoista huolimatta, mutta voivat myös vaikeina päivinä pelkällä olemassaolollaan muistuttaa yhteisen lapsen puuttumisesta. Kotona asiasta puhuminen ja puhumatta jättäminen tuntuvat molemmat yhtä vaikeilta. Asiasta puhuminen saattaakin tuntua helpommalta ulkopuolisen asiantuntijan läsnä ollessa.

Lapsettomuuteen ja hoitoihin liittyvät monenlaiset huonommuudentunteet ja pettymykset voivat luonnollisesti heijastua myös parin seksuaalisuuteen - parhaimmillaan suurta tyydytystä tuovaan voimavaraan, mutta herkimpään alueeseen parisuhteessa. Parisuhteen herkimmät asiat ovat yleensä hyvin yksityisiksi koettuja ja lapsettomuudesta puhuminen kokonaisuudessaan voi olla vaikeaa.
 Usein parin lisäksi lapsettomuusasiasta tietää vain klinikan hoitotiimi.

Usein yhdessä läpikäyty lapsettomuusvaihe osana parin elämänkulkua kuitenkin lujittaa ja vahvistaa parisuhdetta ja antaa mahdollisuuden yhteisen henkisen kasvun kokemiselle. Monet kertovat oppineensa kuuntelemaan paremmin toinen toistaan, ilmaisemaan tunteitaan sanoin tai teoin sekä tunnistamaan omia ja toisen selviytymiskeinoja. Yhteinen tunne siitä, että kun olemme tästäkin vaiheesta selvinneet yhdessä, selviämme muistakin elämän vaikeuksista, antaa turvaa ja lisää uskoa tulevaisuuteen hoitotuloksesta riippumatta. Suurin osa lapsettomista pareista toivoo kuitenkin mahdollisuutta psykososiaaliseen tukeen hoitojen eri vaiheissa ja mieluiten siten, että tukea on tarjolla luontevana ja itsestään selvänä osana kokonaisvaltaista hoitoa

WOMN-1197959-0000 10/2016