Parempaa Elämää on MSD Finlandin terveyden ja hyvinvoinnin palvelu, johon on koottu tietoa kuluttajille, potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Selittämätön lapsettomuus

Jos tutkimuksissa ei ole löytynyt selvää syytä lapsettomuuteen, puhutaan selittämättömästä lapsettomuudesta. Selittämättömän lapsettomuuden osuus on noin 25 % kaikista lapsettomuustapauksista. Selittämättömän lapsettomuuden taustalla saattaa olla esimerkiksi

  • munasoluvika
  • hedelmöitymisen tai alkion varhaisjakautumisen häiriö
  • munanjohtimen toimintavika
  • häiriö alkion kiinnittymisessä kohtuonteloon
  • psyykkiset tekijät
  • elämäntapoihin liittyvät tekijät (ylipaino, alipaino, tupakointi, runsas alkoholin käyttö, ravinto, ympäristömyrkyt).

WOMN-1197959-0000 10/2016