Parempaa Elämää on MSD Finlandin terveyden ja hyvinvoinnin palvelu, johon on koottu tietoa kuluttajille, potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Jos raskaus ei ala

Lapsettomuushoidot eivät aina tuota toivottua lopputulosta. Syy, miksi raskaus ei ole alkanut ja lapsi syntynyt, saattaa jäädä tuntemattomaksi. Ajatus kaksin pariskuntana elämisestä voi tuntua luovuttamiselta tai jopa siltä kuin olisi hävinnyt pitkän taistelun. Kertoessaan tuntemuksestaan luopua toiveestaan saada lapsi monet pariskunnat puhuvat syyllisyyden ja häpeän tunteesta sekä itsensä arvottomaksi kokemisesta. Nämä tunteet ja kokemukset ovat yleensä voimakkaita silloin, jos parin lähiomaiset tai ystävät eivät ole tukemassa pariskuntaa tai ovat lisäämässä painetta oman lapsen saamisesta.

Mikäli pariskunta ei toiveestaan huolimatta voi saada lasta, on tärkeää, että he kaksin sekä lapsettomuuteen perehtyneen terapeutin kanssa läpikäyvät tilanteeseen kuuluvan surutyön ja luopumisen kaikkine tunteineen. Tulevaisuutta ja elämää lapsettomana voi olla vaikeaa hyväksyä. Useimmat tarvitsevat ja tänä päivänä myös hakevat terapeutin apua. Asioiden läpikäyminen edistää parin selviytymistä ja hyvinvointia ja tekee tulevaisuuden uudelleensuunnittelun mahdolliseksi. Päätös jatkaa elämää perheenä, joka koostuu kahdesta aikuisesta, on hyvä ja arvokas päätös. Koko elämän tarkoitus ei ole sidoksissa lapsen saamiseen.

Lapsettomuuden hyväksyminen tilanteessa, jossa raskaus ei yrityksistä huolimatta ole alkanut, voi jopa antaa tunteen siitä, että saat elämästä uudenlaisen otteen.
Kun lukuisat hoitoyritykset ovat takanapäin, huomaavat monet pariskunnat ovien olevan avoinna toisaalle. Tässä tilanteessa parilla on mahdollisuus asettaa elämälleen uusi tavoite ja ajatella uusia unelmia.

WOMN-1197959-0000 10/2016