Parempaa Elämää on MSD Finlandin terveyden ja hyvinvoinnin palvelu, johon on koottu tietoa kuluttajille, potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Adoptio

adoptio-kehys

On kiistattoman vaikeaa luopua unelmastaan saada oma biologinen lapsi. Kuitenkin tuhannet pariskunnat maailmassa tietävät adoption olevan mahdollisuus vanhemmuuteen myös silloin, kun lapsettomuushoidot eivät yrityksistä huolimatta ole johtaneet lapsen syntymiseen.

Monilla pariskunnilla ajatus adoptiosta on jo lapsettomuushoitojen alkutaipaleella mukana ajatuksissa, joillakin jopa ennen hoitojen aloittamista.

Tulevaisuuden kuva on niillä pariskunnilla paremmin selvillä, jotka ovat keskustelleet jo varhaisessa vaiheessa erilaisista vanhemmuuden vaihtoehdoista, vaikka nämä vaihtoehdot eivät tulisi koskaan ajankohtaisiksi.

Adoptiosta tai sijaisvanhemmuudesta puhumisen ei tarvitse tarkoittaa sen toteutumista. Niistä puhuminen voi valmistaa kohtaamaan tilanteen, että lapsi ei synny perheeseen lapsettomuushoitojenkaan avulla.

Adoptio ei ole sopiva vaihtoehto kaikille. Erilaisten vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien läpikäyminen on kuitenkin aina hyödyllistä. Jos pariskunta päätyy adoptioon, on hyvä valmistautua siihen huolella, sillä adoptioprosessi vie aikaa ja edellyttää sitoutumista.

Lisätietoja adoptiovaihtoehdosta saat Suomen lapsettomuusklinikoilta, Pelastakaa Lapset ry:n, Interpedia ry:n sekä Adoptiolasten vanhemmat ry:n kautta.

WOMN-1197959-0000 10/2016