Parempaa Elämää on MSD Finlandin terveyden ja hyvinvoinnin palvelu, johon on koottu tietoa kuluttajille, potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Alkioiden pakastus

Koeputkihedelmöitys on nykyään keskeinen lapsettomuuden hoitomuoto. Hoidon tuloksena saadaan useita alkioita, joista yksi tai kaksi siirretään kerrallaan kohtuun. Jäljelle jääneet hyvälaatuiset alkiot voidaan pakastaa tulevaa käyttöä varten. Alkioiden pakastuksen merkitys on tärkeä, sillä sen avulla koeputkihedelmöitys on saatu turvallisemmaksi ja tehokkaammaksi:

  • Kerralla siirrettävien alkioiden määrää on voitu vähentää, jolloin monisikiöraskauksien riski vähenee.
  • Alkionsiirtoa ei välttämättä tarvitse tehdä hoitokierrolla, jos se aiheuttaa potilaalle komplikaatioita kuten hyperstimulaatio-oireyhtymän.
  • Yhdellä lääkehoitokierrolla saadaan useampia alkioita, jolloin voidaan päästä useampiin alkionsiirtokertoihin ja raskauden todennäköisyys kasvaa.
  • Lahjoitettuja munasoluja käytettäessä luovuttajan ja vastaanottajan kuukautiskiertoja ei tarvitse synkronoida alkionsiirtoa varten.

Alkioita voidaan säilyttää jäädytettynä nestetypessä. Pakastaminen ei vahingoita alkioita, koska jäädyttäminen tapahtuu asteittain, kunnes säilytyslämpötila on saavutettu. Pakastetut alkiot ovat pariskunnan yhteistä omaisuutta ja alkioita voidaan säilyttää useita vuosia sopimuksen mukaan. Pakastettujen alkioiden siirto voidaan tehdä joko yhdistettynä luonnolliseen kiertoon tai hormonikorvaushoitokiertoon.

WOMN-1197959-0000 10/2016