Parempaa Elämää on MSD Finlandin terveyden ja hyvinvoinnin palvelu, johon on koottu tietoa kuluttajille, potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Miehen hedelmättömyys

Miehen hedelmällisyyden arvioiminen on usein helpompaa ja vähemmän aikaa vievää kuin naisen. Siksi se tehdään ensin. Syyt miehen hedelmättömyyteen johtuvat tavallisesti siemennesteen laadun heikkenemisestä ja ongelmista siemensyöksyssä. Siittiösolujen määrän ja laadun vajavaisuudet sekä muut siemennesteen häiriöt voivat olla lukuisten eri tekijöiden summa. Siemennesteen laatuun voivat vaikuttaa esimerkiksi hormonaaliset häiriöt, immunologiset ongelmat, anatomiset poikkeavuudet ja ympäristötekijät. Aina syytä miehen hedelmättömyyteen ei löydetä.

Miehen siemennesteen laatu tutkitaan laboratoriossa. Ennen siemennäytteen ottoa miehen on pidättäydyttävä yhdynnästä ja itsetyydytyksestä 2-5 vuorokauden ajan. Näyte on säilytettävä lämpimässä ja tutkittava tunnin kuluessa. Koska siemennesteen biologisiin tekijöihin voivat vaikuttaa tilapäiset tekijät, kuten lääkkeet ja stressi, on perusteellinen ja lopullinen analyysi tehtävä vasta kahden erillisen siemennesteanalyysin jälkeen. Siittiöiden hedelmöittämiskyvyn heikkeneminen voidaan havaita tarkastelemalla niiden lukumäärää, muotoa ja liikkuvuutta mikroskoopin avulla. Myös siittiövasta-aineiden mittaus on osa sperma-analyysiä.

Jos siemenneste ei sisällä lainkaan siittiöitä, voi syynä olla siemenjohtimien tukos. Hedelmöitys voidaan tällöin saada aikaan imemällä siittiöitä lisäkiveksistä tai kiveksistä neulabiopsian avulla. On myös mahdollista, että siittiöitä ei muodostu lainkaan.

WOMN-1197959-0000 10/2016