Parempaa Elämää on MSD Finlandin terveyden ja hyvinvoinnin palvelu, johon on koottu tietoa kuluttajille, potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Hedelmällisyys

hedelmallisyys-kehys

Lapsettomuus on hyvin tunnepitoinen ja syvästi henkilökohtainen asia, joka koskettaa kymmeniätuhansia pareja maassamme. Tavallinen käsitys on, että hedelmättömyys on jonkin verran yleistynyt. Toisaalta lapsettomuuden syitä on opittu ymmärtämään paremmin. Samalla hoidot ovat kehittyneet ja niiden tulokset parantuneet.

Lapsettomuuden ratkaiseminen tavalla tai toisella auttaa jatkamaan omaa jokapäiväistä elämää. Ratkaisu voi olla hedelmöityshoito, adoptio tai eläminen lapsettomana. Suurta osaa lapsettomuudesta kärsiviä pareja voidaan auttaa nykyisillä hedelmöityshoidoilla.

Tällä internetsivustolla kuvataan lapsettomuuden syitä, lapsettomuustutkimuksia sekä menetelmiä, joita on kehitetty lapsettomuuden hoitoon. Erityisesti käsitellään hedelmöityshoitoja. Niistä tärkein on IVF (In Vitro -fertilisaatio) eli koeputkihedelmöitys, ja siitä johdetut muut hedelmöitystekniikat. Toivomme, että saat tämän internetsivuston avulla käsityksen siitä, miten eri tavoin lapsettomuutta voidaan hoitaa ja millaisia tuloksia eri hoidoilla voidaan saavuttaa.

Hedelmöityshoidot eivät tavallisesti ole ensimmäinen hoitovaihtoehto lapsettomuuden hoidossa. Aluksi varmistetaan, että munasolu irtoaa normaalisti, ja neuvotaan yhdyntöjen ajoitus oikeaan ajankohtaan. Jos samanaikaisesti pyritään kypsyttämään ja irrottamaan munasolu hormonihoidon avulla, puhutaan ovulaation induktiosta.

Mikäli päädytään varsinaisiin hedelmöityshoitoihin, niitä on käytettävissä laaja valikoima lapsettomuuden syyn ja tyypin mukaan. Niistä tärkeimmät on kuvattu lyhyesti näillä www-sivuilla. On hyvä pitää mielessä, että tutkimus- ja hoitokäytännöt eri klinikoissa vaihtelevat.

Lapsettomuus aiheuttaa surua monille pareille. Sen kohtaamisessa ei saa painottua vain puhdas lääketieteellinen osaaminen. Neuvontaa tarvitaan koko hoitoprosessin ajan. Myös alkava raskaus on haaste tuleville vanhemmille. Lapsettomuuden vuoksi hoitoon hakeutuvat parit tarvitsevat neuvontaa ja tukea sekä ennen hoitopäätösten tekemistä että hoitojen aikana. Tietoa hedelmällisyydestä, lapsettomuuden ennaltaehkäisystä, syistä sekä tutkimus- ja hoitomahdollisuuksista pitäisi olla kaikkien saatavilla.

WOMN-1197959-0000 10/2016