Parempaa Elämää on MSD Finlandin terveyden ja hyvinvoinnin palvelu, johon on koottu tietoa kuluttajille, potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Hoitomuodot

Lääkehoito

5-ASA lääkkeet
5-ASA on lyhenne sanasta 5-aminosalisylaatti. Tämän lääkeryhmän lääkkeitä käytetään sekä taudin aktiiviseen vaiheen rauhoittamiseen että ylläpitohoitoon. Paksusuolen loppuosaan ja peräsuolen tulehdusta hoidetaan ensisijaisesti peräruiskeilla ja/tai peräpuikoilla. Jos sairaus on laaja-alaisempi, hoidetaan sitä suun kautta annostavilla lääkkeillä.

Kortikosteroidit
Kortikosteroidien (tai kortisonin) tarkoitus on vaimentaa immunologista tulehdusta. Kortikosteroidit sopivat äkillisesti puhjenneen keskivaikean tai vaikean haavaisen paksusuolentulehduksen hoitoon. Kortikosteroideja ei tule käyttää pitkäaikaisesti. Kortikosteroideja voidaan antaa suun kautta tabletteina, paikallisesti peräruiskeina tai suonensisäisesti injektioina.

Immunosupressiiviset lääkkeet
Immunosupressiiviset lääkkeet eli immuunivastetta vaimentavat lääkeaineet (atsatiopriini ja 6-merkaptopuriini, metotreksaatti) vaimentavat immuunivastetta, joka aiheuttaa haavaisen paksusuolitulehduksen. Niitä käytetään  keskivaikean ja vaikean sairauden hoidossa, ja niillä voidaan vähentää kortikosteroidien tarvetta. Immunosupressiivisella hoidolla saadaan suolitaudin oireet hallintaan noin 2-3 kuukauden kuluessa, ja niitä voidaan käyttää ylläpitohoitoon.

Siklosporiini

Vaikea-asteista paksusuolentulehdusta voidaan hoitaa myös siklosporiinilla. Siklosporiini vaikuttaa immunosuppressiivisesti pyrkien rauhoittamaan suoliston tulehdusreaktiota. Tavanomaisesti siklosporiinia käytetään ns. ”siltahoitona” immunosupressiiviseen lääkitykseen ja sen käyttö on lyhytaikaista.

TNF-salpaajat
TNF-alfa on valkuaisaine, jota elimistö tuottaa normaalisti torjuakseen tulehduksia, mutta sen liikatuotanto voi johtaa suolistoa vaurioittavaan tulehdukseen. TNF-salpaajat ovat vasta-aineita, jotka sitoutuvat TNF-alfaan, ja neutralisoivat sen.

TNF-salpaajat ovat haavaisen paksusuolentulehduksen hoitoon kehitettyjä lääkkeitä, joita käytetään myös eräiden muiden immuunipohjaisten tulehduksellisten sairauksien hoitoon. Nämä sopivat potilaille, jotka eivät ole vastanneet tavanomaiseen lääkehoitoon. Haavaisen paksusuolentulehdukseen hoitoon hyväksyttyjä TNF-salpaajia ovat infuusiona laskimoon annettava infliximabi ja injektiona ihon alle annettava adalimumabi ja golimumabi. TNF-salpaajista käytetään myös nimitystä ”biologinen lääke”.

Integriiniestäjä

Vedolitsumabi on suolistoselektiivinen immunosuppressiivinen biologinen lääke, jonka on osoitettu rauhoittavan suolistotulehdusta sekä haavaista paksusuolitulehdusta että Crohnin tautia sairastavilla potilailla.

Muut lääkehoidot

Muita haavaisen paksusuolentulehduksessa käytettyjä lääkkeitä ovat antibiootit, ripulilääkkeet, probiootit ja kuituvalmisteet. Mikäli ravintoaineiden saanti on rajoittunut esim. ripulin tai ruokahaluttomuuden vuoksi, voidaan sairauden tukihoitona käyttää myös ravintolisiä.

Leikkaushoito

Kuten sairauksien hoidossa yleensäkin, leikkaushoitoa pyritään välttämään myös haavaisen paksusuolitulehduksen kohdalla. Tämä onkin yksi hoidon tavoitteista. Hyvästä hoidosta huolimatta, osalle potilaista leikkaushoito on kuitenkin välttämättömyys.

Haavaisen paksusuolitulehduksen leikkaushoitoa kutsutaan kolektomiaksi, ja siinä poistetaan koko paksusuoli. Kolektomia on iso toimenpide, jolla on merkittäviä vaikutuksia suolen toimintaan ja elämänlaatuun. Leikkauksesta on syytä keskustella perusteellisesti lääkärin kanssa, jotta toimenpiteen riskit ja hyödyt ovat selviä.

Elämäntavat

Ruokavalion merkityksestä haavaista paksusuolentulehdusta sairastavalle ei ole varmaa tutkimustietoa. Haavaista paksusuolentulehdusta sairastavien on tärkeä syödä monipuolisesti ja terveellisesti.